Yayınlar

Anasayfa Bildiriler

Bildiriler

■ İmar Planı İptalinin Yapının Ruhsata Uygun İnşa Edilmiş Kısımlarının Hukukî Durumuna Etkisi ve Bu Bağlamda İnşaat Sözleşmesinde Ortaya Çıkan İfa İmkansızlığına İlişkin Sonuçların Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi, İnşaat Hukuku Sempozyumu (2022).

■ Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi, Hukuki Niteliği ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Selçuk Hukuk Kongresi (2020).

■ The Legal Stabuıs of Autonomous Systems Equipped with Artificiallntelligence in Terms of Liability Law, 8th International Conference on Law Society (ICLAS-2019).

■ Türkiyede Kentsel Dönüşüm Rejimini Ortaya Çıkaran Nedenler Uygulaması ve Özel Hukuk Alanına Bazı Etkileri, Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS-2017).

■ Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organın Tüzel Kişiyi Borç Altına Sokması, KULAKLI I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASEAD- 2017).