Fikri ve Sınai Mülkiyet

Anasayfa Fikri ve Sınai Mülkiyet

Fikri ve Sınai Mülkiyet

Fikrî ve sınaî mülkiyet hukuku alanında KULAKLI LEGAL, müvekkillerine ait hakların uluslararası düzeyde korunmasına yönelik hukukî danışmanlık sağlamaktadır. Bu kapsamda başta Türk Patent Enstitüsü (TPE) ve Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) olmak üzere gerekli tüm ulusal ve uluslararası kurumlara başvuruların yapılması, sürecin takibi, tescilin sağlanması ve sonrasında korunması konularında destek sağlamaktadır. KULAKLI LEGAL, bu faaliyetlerini birçok ülkede yer alan çözüm ortakları ile işbirliği içerisinde gerçekleştirmektedir. Ticari marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model, telif hakkı, internet alan adı, coğrafi işaret, ticari sırların korunması ve haksız rekabetin önlenmesi konuları bu alanda öne çıkan konu başlıklarıdır.

Lisans ve mali hakların devrine yönelik sözleşmelerin hazırlanması, taraflarca müzakeresi ve imzalanması aşamalarında da aktif rol almaktadır. Bu başlık altındaki sözleşmeler, teknoloji transferine (know-how) ilişkin, kişisel verilerin korunmasına yönelik, gizliliğin sağlanması amacıyla ve teknolojik altyapı kullanımı hakkı veren çerçevededir.

KULAKLI LEGAL aynı zamanda, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlalinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümüne yönelik itirazların ilgili kurumlar nezdinde yapılması ve/veya dava süreçlerinin takibi konularında da müvekkillerini temsil etmektedir.