İnşaat & Gayrimenkul

Anasayfa İnşaat & Gayrimenkul

İnşaat & Gayrimenkul

KULAKLI LEGAL, inşaat ve gayrimenkul hukuku alanında önemli tecrübeye sahiptir. Türk ve yabancı uyruklu müvekkillerine bu alanda geniş kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Ayrıca KULAKLI LEGAL, Türkiye’de ve yurtdışındaki çok sayıda inşaat projesinin geliştirilmesi, kamu ihalelerine hazırlık süreçlerinde yer almıştır. Ayrıca gayrimenkul yatırım fonlarına da danışmanlık hizmeti vermektedir. Alışveriş ve iş merkezi ile otel işletmeciliği ve yönetimi sözleşmelerinin hazırlanması ve bu süreçte müvekkillerin temsili de bu kapsamda yer alan diğer hizmetlerdendir.

KULAKLI LEGAL ayrıca müvekkillerine, her türlü inşaat sözleşmesi konularında da danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Uluslararası inşaat sözleşmeleri (FIDIC), arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, gelir paylaşımlı inşaat sözleşmeleri, kamu - özel işbirliği sözleşmeleri (Public Private Partnership / PPP) bunlardan bazılarıdır. Ayrıca proje finansmanı ve inşaat süreçlerinde de müvekkillerine hukuki anışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

KULAKLI LEGAL, gayrimenkul hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü hususunda müvekkillerini temsil etmektedir. Kamulaştırmasız el atmadan doğan uyuşmazlıklar, imar planları ve imar uygulamalarından ihtilaflar, imar mevzuatından kaynaklanan davalar, kat mülkiyetine ilişkin ihtilaflar, kentsel dönüşüm ile ilgili süreçlerde yaşanan sorunlar, tapu ve kadastro sicili kayıtları ile arazi kullanımından doğan davalar bunlardan yalnızca bazılarıdır.

KULAKLI LEGAL, özellikle Türkiye'de ve yurtdışındaki bazı lokasyonlarda gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen Türk veya yabancı gerçek ve tüzel kişiler için, yasal mevzuat çerçevesinde danışmanlık de sunmaktadır. Bu kapsamda gayrimenkul ediniminin yanısıra satışı ve kiralama işlemleri de hizmet verdiğimiz diğer konular arasındadır. Bununla birlikte bu yatırım öncesinde arazi veya yapı kullanımı, imar planlaması gibi fizibilite çalışmalarını da yapmaktadır.