Güncel & Blog

Anasayfa Güncel & Blog

Anayasa Mahkemesi Kararı (TMK. m. 187 iptali)

Kadının, evlenmekle birlikte kocasının soyadını kazanmasını düzenleyen Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi, Anayasa Mahkemesi’nin T. 22.02.2023 – E. 2022/155 – K. 2023/38 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi Kararı, 28.04.2023 tarih ve 32174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

İnşaat Hukuku Sempozyumu

9 – 10 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen “İnşaat Hukuku Sempozyumu”nda Doç. Dr. Emrah Kulaklı, tebliği ile katılım sağladı.

Yeni Yayın!

Doç. Dr. Emrah Kulaklı’nın "Eser Sözleşmesinde İfa İmkansızlığı” isimli kitabı On İki Levha Yayıncılık’tan çıktı!