İş ve Sosyal Güvenlik

Anasayfa İş ve Sosyal Güvenlik

İş ve Sosyal Güvenlik

Bireysel ve ticari şirket müvekkillerinin iş ve sosyal güvenlik alanındaki gereksinimlerini karşılamak üzere hizmetler sunan KULAKLI LEGAL, özellikle bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi ve akdedilmesinde, sonrasındaki süreçte ise taraflar arasındaki hukuki ilişkide yaşanabilecek sorunları önleyici veya çözümleyici hizmetler sunmaktadır.

Ayrıca KULAKLI LEGAL, işçilerin kıdem ve diğer tazminatları, iş akdinin feshi, iş kazaları, meslekten kaynaklanan bedensel zararlar, rücu talepleri, emeklilik, işyeri güvenliği ve diğer sosyal güvenlik hakları ile ilgili de müvekkillerini arabuluculuk ve dava süreçlerinde temsil etmektedir.

Kurum içi yapılandırma çalışmaları kapsamında da KULAKLI LEGAL, performans değerlendirmeleri, personel yönergeleri, işçinin özen ve sadakat yükümlülüğü, sır saklama borcu ve rekabet etmeme yasağı gibi konularda da söz sahibidir.

KULAKLI LEGAL ayrıca, işyerinde mobbing ve benzeri kişilik hakkına aykırı davranışlar halinde de müvekkillerinin haklarını savunmaya yönelik hizmetler sunmaktadır.