Dava Takibi ve Uyuşmazlık Çözümü

Anasayfa Dava Takibi ve Uyuşmazlık Çözümü

Dava Takibi ve Uyuşmazlık Çözümü

KULAKLI LEGAL, uyuşmazlıkların gereksinimlerine uygun çözüme kavuşturulması noktasında müvekkillerine ulusal ve uluslararası düzeyde hukuki destek sağlamaktadır.

KULAKLI LEGAL müvekkillerine, geniş bir hukuki alanda danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır. Bu alanlar temel olarak, tazminat ve sorumluluk, sözleşme, mülkiyet, inşaat, miras, aile ve fikri mülkiyet hukuku gibi medeni hukukun yanısıra yatırım, şirket birleşme ve devralmaları (M&A), hissedarlar arası anlaşmazlıklar, rekabet ve sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı faaliyetler, rehinli varlıklar, şirketlerin aciz ve iflas halleri ile konkordato süreçleri, çevresel faktörlerin doğurduğu etkiler gibi ticaret hukukunun konusunu teşkil eden uyuşmazlıklardan oluşmaktadır. Ayrıca iş hukuku ile idare hukukundan doğan uyuşmazlıkların takibi de bu kapsamdaki hizmetlerimiz arasında yer almaktadır. KULAKLI LEGAL, uyuşmazlıkların çözümü noktasında müvekkillerimizle birlikte yapılandırılmış stratejik yaklaşımlarla mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için azami çaba göstermektedir.

Benimsediğimiz anlayış, yargılama süreçlerine kıyasla daha hızlı, etkin ve hareket kabiliyeti sağlayan bir yöntem olarak uyuşmazlıkların öncelikle taraflar arasındaki müzakereler sonucunda çözüme kavuşturulmasıdır. Özellikle ticaret hayatının hızı, uyuşmazlıkların bu şekilde çözümlenmesini son derece önemli kılmaktadır. Nitekim bu anlayışın, müvekkillerimizin zamanlarını ve maddi kaynaklarını daha verimli kullanmalarına imkan sağladığını sayısız uyuşmazlıkta tecrübe etmiş bulunuyoruz. Ancak KULAKLI LEGAL, müvekkillerimize uyuşmazlık çözümünde farklı seçenekler de sunmaktadır. Bu bağlamda uyuşmazlığın niteliğinin gerektirdiği hallerde mahkemeler nezdinde, tahkim yoluyla veya alternatif çözüm yollarının sunduğu imkanları en üst düzeyde kullanır.