Bankacılık ve Finans

Anasayfa Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve finans alanı temel olarak işletmelerin kuruluş, satın alım, proje geliştirme, ithalat ve ihracat, konsorsiyum oluşturma, yeniden yapılandırma veya genel amaçlar doğrultusunda ortaya çıkan finansman gereksinimlerinin sağlanmasına yönelik bir alandır. KULAKLI LEGAL tarafından bu alanda sağlanan danışmanlık hizmeti, temel olarak geniş bir endüstriyel alanda kullanılan kredi anlaşmalarının dökümantasyonu da dahil hazırlığı, takibi ve imzalanması süreçlerini içermektedir. Bu sürecin hukuki bir danışmanlık ile sağlam temeller üzerinde yürütülmesi, taraflar arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde tanımlamak, riskleri yönetmek, olası uyuşmazlıkları önlemek ve ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü bakımından son derece önemlidir.

KULAKLI LEGAL, piyasaların ulusal ve global düzeydeki gelişmelerden etkilenmesi sebebiyle mevcut finansmanların yeniden yapılandırılması konusunda da hizmet vermektedir. Bunun yanısıra banka teminat mektupları, akreditifler, şirket birleşme ve devralmaları süreçlerinde bankacılık ve finans alanında gereksinim duyulan diğer konularda da hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Ayrıca KULAKLI LEGAL, uluslararası finans kuruluşlarının hukukî yapılarının ve Türkiye’deki faaliyetlerinin yerel mevzuata uygunluğunun yanısıra banka ve diğer finans kuruluşlarının da yapılarının ve işlemlerinin mevzuata uygunluğu denetleyen dinamik bir yapıya sahiptir.

KULAKLI LEGAL, gereksinim duyulan hallerde bu alanda uzman çözüm ortakları ile birlikte hareket etmektedir.