Rekabet

Anasayfa Rekabet

Rekabet

KULAKLI LEGAL müvekkillerine, ticari faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası rekabet mevzuatına uygunluğu hususunda ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Özellikle şirket birleşme ve devralmaları süreçlerinde, çözüm ortakları ile birlikte rekabet hukukuna aykırı durumların önlenmesine yönelik analizler sunmaktadır.

KULAKLI LEGAL, müvekkil şirketlerinin faaliyetlerini sürdürürken karşılaşabilecekleri riskler arasında yer alan antirekabetçi / kısıtlayıcı yatay ve dikey anlaşmalar, kartel faaliyetler, hakim durumun kötüye kullanılması gibi rekabet hukukuna aykırılık teşkil eden konularda da hukuki destek vermektedir.

KULAKLI LEGAL başta Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu ve Enerji Piyasası Denetleme Kurulu olmak üzere ilgili idari kurumların düzenlemelerini yakından takip etmekte, müvekkillerini idari kurumlar nezdinde temsil etmekte, gerekli hallerde idari yaptırım kararlarının dava yoluyla çözümüne yönelik süreçlerle gereksinimleri karşılamaktadır.